031 9988
Luni - Vineri 09:00 - 24:00 | Sambata 10:00 - 16:00

 CONDIŢII GENERALE DE ASIGURARE

(CGA)

valabile începând cu data de 01.04.2019

AWP P&C S.A, Filiala pentru Austria,

Pottendorfer Straße 23-25, 1120 Viena, Tel.: +43 1 525 03-7, Fax: +43 1 525 03-999

Date bancare: UNICREDIT BANK, Cod SWIFT— BACXROBU, cont: R055 BACX 0000

0005 0977 4000 — RON, Tribunalul comercial Viena; Anuarul societăţilor comerciale FN 100329,

Nr. registrului de prelucrare a datelor: 0465798; Codul de identificare fiscală: ATU 15366609.

Autoritatea de supraveghere: Autorité de contrôle prudentiel (ACP), 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09

Date de contact:Tel. / Fax: +40-21/312.22.36 / 38,

E-mail: office.ro@mondial-assistance.at, Website: www.mondial-assistance.ro

Sunt valabile doar acele paragrafe din CGA care se potrivesc pachetelor de asigurare alese.

Toate informațiile despre conținutul diferitelor produse de asigurare sunt menționate în broșura Mondial Assistance

sau în pliantul de descriere a produselor, pe care l-ați primit de la agenția de turism, agenția touroperatoare sau broker.

Normele legislative în vigoare sunt cele ale dreptului român. Locul de jurisdicție este București.

Definiții:

Boală / invaliditate preexistentă : o vătămare, o boală, o afecțiune sau consecințele acesteia, precum și orice manifestare patologică sau medicală care rezultă dintr-o boală sau un accident care apare înainte de data intrării în vigoare a contractului de asigurare pentru care Asiguratul: a fost diagnosticat sau a solicitat, a primit sau a urmat tratament / servicii medicale sau a știut despre existența acesteia sau a prezentat semne / simptome / manifestări obiective care au fost înregistrate în dosare medicale eliberate de către un medic sau o unitate medicală.

Asigurător: AWP P & C S.A, sucursala pentru Austria, având datele de identificare menționate în titlul Condițiilor Generale de Asigurare.

Asigurat / Persoana asigurată: Persoana fizică, desemnată în polița de asigurare, asigurată în baza contractului de asigurare pentru riscurile prevăzute in Condițiile Generale de Asigurare.

Boală / Afecțiune / Tulburări acute: simptomatologia instalată brusc sau cu o evoluție pe termen scurt, care, după un tratament adecvat pe termen scurt, duce la vindecarea completă.

Boală / afecțiune cronică: boală care are cel puțin una din următoarele caracteristici: este permanentă; determină un grad de deficiență reziduală; există o mare probabilitate de reapariție a bolii; este cauzată de o schimbare patologică ireversibilă; este probabil să genereze necesitatea unei supravegheri medicale pe termen lung.

Broșura Mondial Assistance: document de îndrumare și informații explicative destinat persoanelor asigurate, care conține informații complete despre: pachetele de asigurări și detalii despre beneficiilor incluse, Condițiile Generale de Asigurare, perioadele de asigurare și primele de asigurare;

Domeniul de valabilitate al asigurării: teritoriul în care este valabilă asigurarea, și anume: Europa - următoarele state și regiuni: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Insulele Baleare, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Ceuta (oraș spaniol pe coasta Africii de Nord ), Cipru, Coasta de Vest, Croația, Danemarca, Egipt, Elveția, Estonia, Federația Rusă, Finlanda, Franța (fără regiunile de peste mări), Franz Joseph Land (grup de insule din partea de nord a Oceanului Atlantic), Fâșia Gaza, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia , Iordania, Iordania de Vest, Irlanda, Irlanda de Nord, Islanda, Israel, Italia, Insula Jan Mayen (Norvegia), Insula Bear (Norvegia), Azore, Insula Man, Insulele Canare, Insulele Feroe fără Groenlanda, Insulele Shetland , Liban, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Madeira, Macedonia, Marea Britanie, Malta, Maroc (cu excepția Saharei de Vest), Melilla (orașul spaniol pe coasta Africii de Nord), Monaco, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Orkney (Arhipelagul Scoțian), Platoul Golan, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia, Siria, Slovacia, Slovenia, Spania, Spitsbergen (grup de insule administrate de Norvegia), Vatican, Suedia, Tunisia, Turcia, Ungaria.

Internațional exclusiv SUA și Canada – toate statele din lume fără SUA, Canada și Coreea de Nord.

Internațional inclusiv SUA și Canada – toate statele din lume fără Coreea de Nord.

Eveniment asigurat: eveniment viitor, incert, a cărui apariție duce la dreptul la despăgubire al persoanei asigurate, conform Condițiilor Generale de Asigurare.

Eveniment elementar: eveniment care apare ca urmare a dezastrelor naturale, cum ar fi inundații, furtuni, grindină, avalanșe, zăpadă, căderi de piatră, alunecări de teren.

Indemnizație de asigurare / Despăgubire / Compensație: suma de bani plătibilă de Asigurător persoanei asigurate, în cazul producerii unui risc asigurat, în conformitate cu Condițiile Generale de Asigurare.

Invaliditate: daune corporale permanente caracterizate prin modificări morfo-funcționale, reducerea potențialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, care au loc în decurs de un an de la producerea accidentului și nu sunt susceptibile de îmbunătățire.

Agent: Persoana fizică sau juridică desemnată de Asigurător să emită polițe de asigurare în numele Asigurătorului, în conformitate cu Condițiile Generale de Asigurare.

Pachet de asigurare: Produsul de asigurare identificat printr-o denumire comercială (de exemplu: Multitrip, Long Trip, Clasic, Premium, Winter Sports, Storno, Travel, Auto Asistență etc.) și menționată în polița de asigurare, compusă din beneficiile asigurate complexe sau selective, din mai multe Linii de asigurare, acoperiri suplimentare și / sau excluderi speciale, menționate detaliat în Broșura Mondial Assistance, valabilă la data încheierii asigurării.

Sunt asigurate doar beneficiile incluse în pachetul de asigurare ales, menționat în polița de asigurare.

Prima de asigurare: suma unică de bani, prețul pachetului de asigurare, datorat de Asigurat / Contractant, Asigurătorului.

Domeniul de asigurare: tipul de asigurare care face parte din Condițiile Generale de Asigurare. Liniile de asigurare: incluse în Condițiile Generale de Asigurare sunt: asigurarea de anulare a călătoriei, asigurarea de întrerupere a călătoriei, asigurarea privind calatoria de întoarcere cu regim special, asigurarea de sănătate și accident, asigurarea pentru bagajele de călătorie, asigurarea pentru plecarea cu întârziere în călătorie, asigurarea de răspundere civilă privată pentru călătorii, servicii de asistență, servicii de asistență la domiciliu, asistență rutieră pe teritoriul Europei.

Rezervare: prima rezervare scrisă sau înregistrare într-un sistem electronic a persoanei asigurate, efectuată de către un prestator de servicii de călătorie (cazare / facilități de transport / organizare de evenimente etc.) sau în sistemul de rezervare al unei agenţii de turism, privind achiziționarea serviciilor turistice pentru care se încheie asigurarea, indiferent de data la care plata este confirmată sau efectuată.

Suma asigurată: limita maximă privind valoarea despăgubirii, indicată în pachetul de asigurare.

Terță parte vătămată: persoană îndreptățită să primească indemnizația de asigurare pentru prejudiciul suferit, ca urmare a angajării răspunderii civile a Asiguratului.

 

Condiţii generale pentru toate liniile de asigurare

 1. Evenimentele asigurate

Evenimentele asigurate specificate în liniile de asigurare sunt menţionate în mod limitativ. Este exclusă o extindere analoagă asupra unor evenimente asemănătoare, nespecificate expres.

 1. Agenţii

Niciun Agent nu este autorizat să promită, în scris sau verbal o protecţie prin asigurare, care face excepţie de la CGA sau să întreprindă o evaluare a unei stări de fapt, care este angajantă pentru Asigurător. Condiţiile suplimentare, respectiv excepţiile sau orice alte derogări sunt valabile numai dacă acestea sunt stabilite în scris şi dacă sunt redactate de către Asigurător la nivel de companie.

  1. Persoanele asigurate / Excluderile

   1. Persoanele asigurate sunt persoanele indicate în poliţă, în măsura în care acestea au dovedit în momentul încheierii asigurării că au domiciliul stabil în România, Elveţia, Liechtenstein sau într-un stat al Uniunii Europene, de cel puţin şase luni.

Pentru achiziționarea unei polițe a cărei perioadă de valabilitate este mai mare de 4 luni, rezidența în România este o condiție obligatorie.

„Familie”: în poliţă pot fi înscrişi nominal maximum 2 adulţi şi 5 copii cu vârsta maximă de până la 21 ani, independent de gradul de rudenie.

„Familie” pentru polițele anuale: în poliţă pot fi înscrişi nominal maximum 2 adulţi şi 5 copii cu vârsta maximă de până la 21 ani, indiferent de gradul de rudenie care locuiesc la aceeași adresă. În cazul părinților și al copiilor lor biologici, a locui în aceeași locuință nu este o condiție prestabilită.

Copilul nenăscut nu poate fi considerat persoană asigurată.

   1. Nu există protecţie prin asigurare pentru evenimentele care au legătură cu:

    1. îmbolnăviri psihice sau boli ale sistemului nervos (cu excepţia primei apariţii a bolii şi spitalizare după Rezervare, respectiv după încheierea asigurării); transplanturi de organe (dializă); HIV+; handicapuri mintale sau corporale;

    2. Preexistenta următoarelor boli şi suferinţe, aflate în corelaţie cu anularea călătoriei, întreruperea călătoriei şi cu cheltuielile de călătorie în străinătate, în măsura în care acestea au fost tratate în mod staţionar (cu internare) şi / sau în ambulatoriu, în ultimele 24 luni înaintea încheierii asigurării: boli de inimă,accident vascular cerebral , cancer, diabet (tip 1 + 2), migrenă, epilepsie, scleroză multiplă.

  1. Perioada de asigurare

   1. Linia de asigurare - Anulare a călătoriei

Protecţia prin asigurare începe odată cu încheierea contractului de asigurare (emiterea poliţei de asigurare) şi se încheie odată cu începerea călătoriei. Încheierea asigurării şi plata primei pentru pachetele de asigurare cu protecție în cazul anulării călătoriei trebuie să se efectueze în ziua rezervării călătoriei sau în maxim 3 zile lucrătoare de la data achiziționării pachetului turistic. În cazul în care încheierea asigurării se face mai târziu, vor fi asigurate doar acele evenimente care au loc începând cu a 10-a zi după încheierea asigurării (excepţii: accident, deces, eveniment elementar). În cazul în care rezervarea călătoriei se face cu mai puțin de 30 de zile înainte de plecarea în călătorie, polița de asigurare se poate încheia în maxim 3 zile lucrătoare de la data achiziționării pachetului turistic.

2.2. Perioada de asigurare în cazul celorlalte linii de asigurare

În cazul celorlalte linii de asigurare, protecţia prin asigurare intră în vigoare numai dacă polița de asigurare a fost încheiată și prima a fost plătită înaintea începerii călătoriei şi durează din momentul începerii călătoriei, care este cunoscut în momentul încheierii asigurării, până la sfârşitul călătoriei, dar nu mai mult decât perioada de călătorie aleasă conform tarifului. Dacă data emiterii poliţei şi data de început a asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.

  1. Domeniul de valabilitate al asigurării

Domeniul de valabilitate convenit, respectiv în afara țării în care asiguratul are domiciliul sau locul de muncă. Asigurarea medicală și servciile de asistență pot fi acordate numai în străinătate / în afara țării în care asiguratul are domiciliul sau locul de muncă.

Nu există protecție prin asigurare în Coreea de Nord.

  1. Suma asigurată

Suma asigurată a fiecărei linii de asigurare reprezintă limita maximă de despăgubire, conform pachetului de asigurare ales, ce poate fi acordată de Asigurător pentru toate daunele produse de evenimentele asigurate care au loc pe parcursul întregii perioade de asigurare.

În cazul în care protecţia prin asigurare este valabilă pentru mai multe călătorii, suma asigurată respectivă reprezintă acoperirea maximă pentru toate daunele care pot surveni pe parcursul perioadei de asigurare în cadrul unei linii de asigurare (anularea călătoriei, bagajele de călătorie, cheltuielile de sănătate, etc.)(excepţie: asigurarea anuală).

  1. Pretenţiile faţă de terţi

Toate beneficiile asigurate sunt subsidiare, acest lucru însemnând că ele vor fi prestate numai în măsura în care nu se pot obţine compensaţii (despăgubiri) din alte asigurări (de exemplu asigurări private, asigurări sociale).

  1. Evenimentele neasigurate

Pe Iângă excluderile generale de la protecţia prin asigurare specificate mai jos, sunt valabile în mod suplimentar, şi alte excluderi speciale, pentru fiecare linie de asigurare.

  1. Protecţia prin asigurare nu există în cazul următoarelor evenimente:

   1. care sunt pricinuite premeditat sau din culpă gravă de către persoana asigurată;

   2. care au legătură directă sau indirectă cu acţiuni de revoltă, războaie, acte teroriste de orice fel;

   3. care sunt provocate de greve;

   4. care sunt provocate de actele de violenţă, ce se află în corelaţie cu adunări sau manifestaţii (demonstraţii) publice, în măsura în care persoana asigurată participă activ la acestea;

   5. care sunt declanşate ca urmare a sinuciderii sau tentativei de sinucidere a persoanei

asigurate sau a membrilor familiei acesteia;

   1. care sunt provocate ca urmare a dispoziţiilor autorităţilor publice;

   2. care sunt cauzate în mod direct sau indirect ca urmare a influenţei radiaţiilor ionizante, în sensul legii referitoare la protecţia împotriva radiaţiilor în varianta valabilă la momentul respectiv sau care sunt cauzate de energia nucleară;

   3. în care persoana asigurată suferă leziuni ca urmare a consumului de alcool, stupefiante sau medicamente, respectiv în cazul întreruperii sau renunţării la o terapie prescrisă;

   4. care intervin în cadrul concursurilor sportive motorizate (raliuri) şi în cadrul antrenamentelor necesare acestor sporturi;

   5. care au intervenit sau care erau de aşteptat încă din momentul încheierii asigurării, respectiv al rezervării sau începerii călătoriei. Acest lucru este valabil şi în cazul bolilor (suferinţelor) survenite înainte de încheierea contractului;

   6. care intervin ca urmare a epidemiilor şi epidemiilor generalizate;

   7. în care persoana asigurată începe sau refuză să îşi întrerupă călătoria în ciuda avertismentelor publice venite din partea Ministerului de Externe;

   8. care sunt cauzate direct sau indirect de catastrofe naturale, fenomene seismice sau intemperii.

  1. Pierderile suvenirurilor achiziţionate în concedii nu se despăgubesc.

  1. Comportamentul în cazul daunelor

Pe Iângă obligaţille generale specificate mai jos, sunt valabile şi obligaţiile speciale precizate în condiţiile aplicabile fiecărei linii de asigurare. Asigurătorul își rezervă dreptul de a respinge pretențiile de despăgubire dacă persoana asigurată nu respectă următoarele obligații:

   1. să menţină paguba la un nivel cât mai redus posibil şi să evite cheltuielile inutile;

   2. să informeze asigurătorul în mod direct cu privire la paguba respectivă şi să urmeze indicaţiile acestuia;

   3. să prezinte şi să demonstreze paguba conform adevărului. Persoana asigurată trebuie să furnizeze Asigurătorului orice informaţie utilă şi să permită acestuia accesul la facturile şi actele justificative originale. Dacă este cazul, medicii şi / sau spitalele, reprezentanții asigurărilor sociale şi a altor organisme implicate, trebuie să fie autorizate şi obligate de către asigurat să furnizeze informaţiile solicitate de asigurător, în vederea stabilirii cauzei evenimentului şi a nivelului de despăgubire solicitat;

   4. să păstreze în forma corectă şi în termenul acordat pretenţiile faţă de terţi şi să cedeze drepturile de creanţă către Asigurător;

   5. să anunţe imediat daunele cauzate prin infracţiuni. Situaţia reală se va prezenta în mod exact poliţiei, care va elibera procesul verbal, indicându-se totodată proporţia daunelor;

   6. să predea asigurătorului în original mijloacele doveditoare, ca: procesele-verbale ale poliţiei, adeverinţele ghidului de călătorie, facturile emise de medici şi spitale, certificatele de cumpărături, etc.

   7. Pentru neclarități legate de procedura deschiderii unui dosar de daună sau documentele solicitate, ne puteți contacta la tel.: + 40 31 229 50 38.

  1. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore

În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, persoana asigurată poate solicita ajutor prin centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore, conform condiţiilor generale. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore va lua deciziile cu privire la alegerea şi executarea măsurilor de ajutor corespunzătoare.

Dacă centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore nu este înştiinţată imediat, nu există obligaţie de despăgubire pentru pretenţiile cu privire la plata compensaţiei pentru domeniile: întreruperea călătoriei, călătoria specială de întoarcere , asigurarea de sănătate în timpul călătoriei, asigurarea contra accidentelor, anularea călătoriei.

  1. Pierderea pretenţiilor referitoare la plata compensaţiilor

Asigurătorul își rezervă dreptul de a respinge pretențiile de despăgubire dacă:

   1. Persoana asigurată face în mod intenţionat declaraţii false privind evenimentul asigurat, persoana asigurată ascunde circumstanţe esenţiale pentru cazul / cazurile de daună sau falsifică documentele doveditoare prezentate, chiar dacă prin acest lucru nu i-au fost aduse prejudicii asigurătorului.

  1. Când plăteşte asigurătorul compensaţia?

   1. Dacă în legătură cu cazul asigurat au fost intentate anchete sau demersuri judiciare de către instituţiile oficiale, plata compensațiilor nu se va efectua decât după ce acestea se vor încheia.

   2. După obținerea documentelor necesare pentru stabilirea evenimentului asigurat, a sumei totale a compensațiilor şi finalizarea investigațiilor, plata compensaţiei devine scadentă după 2 săptămâni.

11. Confidențialitatea datelor
Datele personale ale asiguratului (de asemenea datele personale privind sănătatea) sunt colectate și procesate, dacă acest lucru este necesar pentru executarea contractului de asigurare. De asemenea, datele personale privind sănătatea pot fi transmise unui consultant medical, cu condiția ca acest lucru să fie necesar pentru verificarea obligației asiguratorului de a furniza compensații și cu condiția asigurării utilizării adecvate a datelor. Pentru aceleași mijloace și în aceleași condiții, pot fi trimise solicitări către alte companii de asigurări și se poate răspunde la solicitări de la alte companii de asigurări. Asiguratul își va da acordul când va completa și semna respectivul formular de revendicare. Unde este cazul, datele pot fi transmise și unei companii de reasigurare.

 1. Retragerea din contract

Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare, dar nu mai târziu de data de început a valabilităţii poliţei de asigurare.

 1. Depunerea reclamaţiilor

În cazul reclamaţiilor primite din partea persoanelor asigurate în legatura cu executarea şi intrepretarea contractului de asigurare conform Condiţiilor Generale de Asigurare se va încearca o înțelegere amiabilă. În acest sens, persoana asigurată va face o cerere scrisă și o va trimite prin e-mail la adresa office.ro@mondial-assistance.at. Această petiție va fi revizuită de către asigurător și va fi finalizată prin trimiterea unui răspuns scris persoanei care a făcut-o în cel mult 30 de zile calendaristice.

În cazul în care soluționarea pec ale amiabila a eşuat, persoana interesată poate adresa o plângere Agenției Naţionale de Protecție a Consumatorilor (ANPC): tel. 021/9551.

Asigurarea de anulare a călătoriei

 1. Cheltuielile asigurate

  1. Cheltuielile asigurate sunt cheltuielile de anulare din aranjamentul de călătorie (de voiaj) datorate în momentul începerii evenimentului asigurat. Cheltuielile suplimentare unei anulări ulterioare momentului producerii evenimentului asigurat nu vor fi restituite.

  2. Taxe de rezervare

Comisioanele de anulare: max. 110 RON / persoană, respectiv 220 RON / călătorie, cu condiția ca tarifele convenite să apară pe confirmarea de rezervare și să fi fost luate în considerare în suma asigurată.

 1. Evenimente asigurate (numai dacă nu sunt specificate diferit în descrierea produsului ales)

  1. Îmbolnăvirea gravă, bruscă, neașteptată, reacţii adverse la vaccinuri (numai în cazul vaccinurilor prescrise înaintea efectuării călătoriei), vătămarea cauzată de un accident sau decesul persoanei asigurate.

O îmbolnăvire este considerată a fi gravă, dacă din aceasta rezultă în mod imperios incapacitatea de a călători şi de a munci. Se aplică excluderile specificate la punctul 1.2 din CGA, valabile pentru toate liniile domeniului.

  1. O înrăutăţire a unei afecțiuni existente a persoanei asigurate, echivalentă cu cele menţionate la punctul 2.1 . Se aplică excluderile specificate la punctul 1.2 din CGA, valabile pentru toate liniile domeniului.

  2. Sarcina persoanei asigurate, dacă apariţia sarcinii a fost constatată şi confirmată medical, pentru prima data, după încheierea asigurării şi rezervarea călătoriei, dar nu mai tarziu de primul trimestru de sarcină.

  3. Concedierea neaşteptată de către angajator.

Protecţia prin asigurare nu există în cazul concedierii sau al rezilierii de comun acord a relaţiei de serviciu şi nici în cazul renunţării la călătorie din cauza situaţiilor excepţionale de serviciu.

  1. Concentrarea pentru serviciul militar de bază sau pentru serviciul civil echivalent.

  2. Înaintarea acţiunii de divorţ de către partenerul de căsătorie al persoanei asigurate.

  3. În cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere influenţează grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor evenimente prezenţa persoanei asigurate este indispensabilă.

  4. Nepromovarea unei clase terminale din ciclul de învăţământ au a examenului de bacalaureat.

  5. Îmbolnăvirea gravă bruscă, vătămarea gravă cauzată de un accident sau decesul uneia dintre următoarele persoane: soţul/soţia, partenerul de viată (buletin de înscriere în evidenţa populaţiei de 3 luni), părinţii (părinţii vitregi, socrii, bunicii), copiii (copiii vitregi, ginerii, nepoţii), fraţii şi surorile, cumnaţii, cumnatele sau o altă persoană de risc specificată nominal în poli ț ă (poate fi menționată în poliță doar o singură persoană de risc. Pentru poliţele colective, începând cu 8 persoane, nu mai poate fi adaugată nicio persoană de risc). Pentru persoanele menţionate mai sus sunt valabile excluderile specificate la punctul 1.2. din CGA, care sunt valabile pentru toate liniile domeniului. Înrăutăţirea unei suferinţe (boli) existente în momentul încheierii asigurării a persoanelor mai sus menţionate precum şi nevoia de îngrijire (întreţinere), nu constituie un eveniment asigurat.

  6. În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliţă şi asigurate la AWP P&C S.A., care au rezervat împreună o călătorie, este vorba despre un caz asigurat chiar şi în situaţia în care unul dintre motivele menţionate de la punctul 2.1 până la punctul 2.9 intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.

 1. Evenimente neasigurate specifice privind anularea călătoriei

Pe lângă excluderile specificate în cadrul CGA pentru toate liniile de asigurare protecţia prin asigurare nu există:

  1. dacă agenţia de turism se retrage din contract;

  2. în cazul evenimentelor şi bolilor cauzate de abuzul de alcool şi droguri;

  3. dacă un eveniment sau o suferinţă (boală) a intervenit sau era de aşteptat încă din momentul încheierii asigurării sau rezervării călătoriei; sunt asimilate acestei excluderi şi complicaţiile de natură medicală apărute în legătură cu sarcina persoanei asigurate, sau orice deviaţie de la dezvoltarea în condiţii normale a fătului ori apariţia oricărui risc de avort, de primejduire a vieţii persoanei asigurate sau a fătului, care necesită supravegherea, îngrijirea sau intervenţia medicală (inclusiv programată sau de urgenţă), atunci când sarcina a fost constatată şi confirmată initial (pentru prima dată) înainte de încheierea asigurării.

  4. în cazul operaţiilor planificate sau anticipate, termenelor de operaţii amânate sau intervenţiilor medicale;

  5. dacă din cauza întârzierii unui proces de vindecare sau a unei terapii, călătoria nu poate fi începută;

  6. în cazul aprobării unui tratament.

 1. Comportamentul în cazul apariţiei unui eveniment asigurat

Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a respinge pretențiile de despăgubire dacă persoana asigurată nu respectă, pe Iângă obligaţiile specificate pentru toate liniile de asigurare din CGA şi următoarele:

  1. După începutul evenimentului asigurat bazat pe cauze de sănătate, trebuie ca agenţia de turism / furnizorul de servicii turistice şi asigurătorul să fie informaţi în scris, în termen de 48 ore, respectiv 2 zile lucrătoare.

Acest lucru este necesar pentru a oferi asigurătorului posibilitatea de a contacta şi desemna un medic în vederea evaluării daunei.

  1. Persoana asigurată este obligată să se conformeze fără întârziere deciziei de consultare de către medicul desemnat de asigurător.

  2. Asigurătorului i se vor transmite următoarele documente:

   • poliţa de asigurare;

   • formularul de daună completat în întregime;

   • confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

   • factura anulării şi rezumatul grafic al anulării din partea organizatorului de călătorii;

   • nota de rambursare în cazul biletelor de avión;

   • documentele medicale detaliate, inclusiv antecedentele medicale ale bolii (de exemplu: fişa pacientului, documentele tratamentelor medicale, constatările);

   • certificatul medical din partea unui medic al Casei de Asigurări (copia Certificatului de concediu medical);

   • paşaportul mamă-copil;

   • certificatul de deces, certificatul de rudenie (de exemplu certificatul de căsătorie, certificatul de naştere);

   • dovada unei coabitări (convieţuiri) pe baza unui buletin de înscriere în evidenţa populaţiei;

   • după caz, citaţia, însoţită de cererea de divorţ / preavizul de concediere / ordinul de concentrare pentru serviciul militar, etc.

   • Notificare din partea şcolii privind nepromovarea unei clase terminale din ciclul de învăţământ sau a examenului de bacalaureat.

Asigurarea pentru întreruperea călătoriei

 

 1. Cheltuielile asigurate

  1. Cheltuielile pentru serviciile de călătorie rezervate şi nefolosite, după plecarea în călătorie și numai dacă persoana asigurată revine în țara de domiciliu (de exemplu: hotelul, maşina închiriată, circuitul). Ziua de lucru, respectiv ziua producerii evenimentului asigurat, este considerată ca fiind zi de călătorie sau zi de chirie folosită.

  2. Eventualele restituiri sau despăgubiri (compensări), care se efectuează direct către persoana asigurată, vor fi scăzute din pretenţiile sale către AWP P&C S.A. conform punctului 1.1.

  3. Nu vor fi compensate costurile pentru călătoria de întoarcere, rezervată inițial.

 2. Evenimentele asigurate

  1. Evenimentele care pun în pericol siguranţa corporală a persoanei asigurate în locul unde aceasta îşi efectuează călătoria şi din a căror cauză călătoria nu mai poate fi continuată. Sunt, de asemenea, asigurate şi evenimentele de la punctul 6.1.7 şi 6.1.13 din CGA, dacă este pusă în pericol siguranţa corporală a persoanei asigurate.

  2. Evenimentele specificate în capitolul „Cheltuieli care privesc anularea călătoriei" la punctele 2.1, 2.2, 2.7 şi 2.9, din cauza cărora se întrerupe călătoria.

  3. În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliţă şi asigurate la AWP P&C S.A., care au rezervat împreună o călătorie, este vorba despre un caz asigurat chiar şi în situaţia în care unul dintre motivele menţionate mai sus intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.

 3. Evenimentele neasigurate

Sunt valabile excluderile specificate în CGA pentru toate liniile de asigurare, precum şi cele specificate în domeniul cheltuielilor care privesc anularea călătoriei.

 1. Comportamentul în cazul daunelor

Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a respinge pretenţiile de despăgubire dacă persoana asigurată nu respectă, pe Iângă obligaţiile specificate pentru toate Liniile de asigurare din prezentele CGA, şi următoarele:

  1. Dacă centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore nu este înştiinţată imediat, pretenţiile cu privire la plata compensaţiei nu există.

  2. Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

   • poliţa de asigurare;

   • confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

   • confirmarea întreruperii călătoriei din partea închiriatorului / ghidului de călătorie;

   • confirmarea organizatorului de călătorii cu privire la serviciile de călătorie, care nu pot fi restituite;

   • confirmarea medicală (cu numele pacientului, diagnosticul precum şi cu datele referitoare la tratament) din partea medicului de la faţa locului, care a dispus în scris, întreruperea călătoriei, precum şi din partea medicului care a preluat continuarea tratamentului în România;

   • certificatul de deces;

   • alte certificate oficiale;

   • Certificatul medical din partea unui medic al Casei de Asigurări (adeverinţa lipsei de la serviciu în caz de îmbolnăvire, copia Certificatului de concediu medical).

Asigurarea pentru călătoria de întoarcere cu regim special

 

 1. Cheltuielile asigurate

Sunt asigurate:

  1. cheltuielile suplimentare care privesc călătoria de întoarcere în cazul în care aceasta se face prematur sau cu întârziere de către persoana asigurată şi de către membrii însoţitori asiguraţi ai familiei sale (maximum 2 adulţi şi 5 copii minori) din străinătate spre România, în funcţie de tipul şi de calitatea călătoriei rezervate şi asigurate, în măsura în care călătoria de întoarcere a fost cuprinsă în aranjamentul asigurat;

 1. Evenimentele asigurate

  1. Evenimentele care pun în pericol siguranţa corporală a persoanei asigurate în locul unde aceasta îşi efectuează concediul şi din a căror cauză călătoria nu mai poate fi continuată. Sunt, de asemenea, asigurate şi evenimentele de la punctul 6.1.7 şi 6.1.13 din capitolul “Condiţii generale pentru toate Liniile de asigurare”, dacă siguranţa corporală a persoanei asigurate se află în pericol.

  2. Evenimentele specificate în capitolul „ Asigurarea de anulare a călătoriei” la

punctele 2.1, 2.2, 2.7 şi 2.9.

2.3 În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliţă şi asigurate la AWP P&C S.A., care au rezervat împreună o călătorie, este vorba despre un caz asigurat chiar şi în situaţia în care unul dintre motivele menţionate mai sus intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane

 1. Evenimentele neasigurate

Sunt valabile excluderile specificate în CGA , capitolul “Condiţii generale pentru toate liniile de asigurare, precum şi cele specificate în capitolul “Asigurarea de anularea a călătoriei”.

 1. Comportamentul în cazul daunelor

Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a respinge pretenţiile de despăgubire dacă persoana asigurată nu respectă, pe Iângă obligaţiile specificate în capitolul “Condiţii generale pentru toate liniile de asigurare” din prezentele CGA, şi următoarele:

  1. Dacă centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore nu este înştiinţată imediat, pretenţiile cu privire la plata compensaţiilor nu există.

  2. Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

   • poliţa de asigurare;

   • confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

   • confirmarea medicală (cu numele pacientului, diagnosticul, precum şi cu datele referitoare la tratament) din partea medicului de la faţa locului, care a dispus în scris întreruperea călătoriei, precum şi din partea medicului care a preluat continuarea tratamentului în România;

   • certificatul de deces;

   • alte certificate oficiale;

   • certificatul medical din partea unui medic al Casei de Asigurări (adeverinţa lipsei de la serviciu în caz de îmbolnăvire, copia Certificatului de concediu medical)

   • biletele călătoriei de întoarcere cu regim special, cartea de îmbarcare, etc - documente originale.

Asigurarea medicală de sănătate şi accidente (pentru călătoriile în străinătate)

 

 1. Evenimentele asigurate

  1. În limita sumei maxime asigurate, conform pachetului de asigurare achiziționat, sunt asigurate următoarele:

   • îmbolnăvirile acute în străinătate;

   • agravarea acută și neașteptată a afecțiunilor preexistente.

  2. Costurile medicale care au legătură cu accidente survenite ca urmare a practicării sporturilor de iarnă sunt preluate exclusiv în cadrul produsului "Asigurarea sporturilor de iarnă - Winter Sports"

 2. Ce se consideră a fi un accident?

Se consideră a fi un accident, în sensul contractului de asigurare, un eveniment independent de voinţa persoanei asigurate, care acţionează brusc, mecanic, din exterior asupra corpului său şi care are ca urmare vătămarea corporală sau decesul persoanei asigurate. De asemenea, sunt considerate a fi accidente următoarele:

  1. entorsele, fracturile de muşchi şi de ligamente;

  2. intoxicaţiile sau arsurile, înghiţirea sau inhalarea de substanţe, lichide sau gaze otrăvitoare sau toxice;

  3. înecul.

 1. Cheltuielile asigurate/plăţile de compensaţii care trebuie efectuate

  1. Cheltuielile necesare pentru medic, pentru transportul bolnavului, pentru internarea în spital şi pentru medicamente.

3.1.1 Costul pentru transportul medicamentului prescrise de medicul currant de la faţa locului, din România în străinătate, dacă medicamentul sau echivalentul său nu este disponibil la locul evenimentului.

  1. Cheltuielile pentru transportul medical unic al bolnavului, la cel mai apropiat spital din străinătate şi înapoi la locul de cazare.

  2. Cheltuielile de căutare, recuperare şi de salvare.

  3. Transportul de urgenţă/repatriere.

   1. Transportul spre casă în caz de necesitate medicală (inclusiv cu aeroambulanţa, dacă este necesar). Dacă îngrijirea medicală de la faţa locului nu este adecvată şi dacă persoana asigurată este capabilă de a fi transportată cu acordul medicului de la faţa locului, care a efectuat tratamentul, precum şi cu acordul liderului medical al AWP P&C S.A., preia organizarea şi efectuarea transportului spre casă.

   2. Transportul spre casă fără necesitate medicală (excl. aeroambulanţa)

La dorinţa persoanei asigurate sau la dorinţa asigurătorului, în cazul unei spitalizări cu internare mai lungă de 3 zile, persoana asigurată va fi transportată acasă, în cazul în care capacitatea de călătorie a persoanei respective este confirmată din punct de vedere medical şi dacă transportul poate fi efectuat fără aeroambulanţă.

   1. Transportul acasă se efectuează spre ţara de reşedinţă permanentă a asiguratului.

Configuraţia concretă a transportului spre casă va fi aleasă de către asigurător în funcţie de necesitatea medicală.

   1. În cazul în care persoana asigurată obţine cheltuielile transportului de urgenţă, ca şi compensaţie din partea unei terţe părţi, sau organizează ea însăşi transportul, pretenţia cu privire la transportul de urgenţă şi la transportul spre casă nu există. Dacă va fi totuşi efectuat un transport, persoana asigurată va ceda către AWP P&C S.A. toate pretenţiile faţă de alţi asigurători.

3.5 Cheltuielile suplimentare pentru deplasarea unui membru al familiei

În cazul unei spitalizări mai lungi de 5 zile, AWP P&C S.A. preia la dorinţa persoanei asigurate, cheltuielile călătoriei tur-retur (cu excepţia cheltuielilor de cazare) ale unei persoane apropiate persoanei asigurate care se deplasează la locul spitalizării sau cheltuielile de cazare, respectiv de modificare a unei rezervări (în funcţie de tipul şi calitatea călătoriei rezervate şi asigurate), ale unei persoane asigurate însoţitoare, în cazul unei călătorii de întoarcere efectuate cu o întârziere de până la o săptămână. Cheltuielile pentru aceste servicii sunt preluate doar în condiţiile în care acestea sunt organizate de către AWP P&C S.A.

3.6. Continuarea călătoriei

În cazul în care persoana asigurată este nevoită să își întrerupă circuitul din cauza unei spitalizări, AWP P&C S.A. va prelua costurile pentru un bilet de transport public, până la următoarea oprire a grupului, astfel încât să poată fi continuată călătoria.

3.7. Repatrierea corpului neînsuflețit în cazul în care persoana asigurată decedează pe parcursul călătoriei în străinătate sau opțional costurile înmormântare a asiguratului la locul decesului, inclusiv costurile suplimentare de călătorie ale rudelor pentru a ajunge la locul de înmormântare în străinătate.

 1. Invaliditatea şi decesul (cauzate de un accident)

  1. Invaliditate

În cazul invalidităţii se plăteşte indemnizaţia de asigurare calculată conform principiilor de mai jos, dacă vătămarea sănătăţii persoanei asigurate persistă după un an de la accident. Un tratament / terapie, de minim 6 luni, pentru diminuarea consecințelor accidentului este condiție obligatorie.

Compensaţia se calculează conform gradului de invaliditate şi sumei asigurate convenite. Totalul beneficiilor asigurate pentru mai multe părţi ale corpului sau pentru mai multe organe este limitat la suma asigurată.

   1. Grade de invaliditate la cazul pierderii complete sau în cazul incapacităţii complete

de folosire:

Despăgubirea este plătită pentru un grad de invaliditate permanentă de minim 1% sau minim 50%, în funcție de pachetul de asigurare ales.

   1. În cazul pierderii parţiale sau în cazul incapacităţii parţiale de folosire va fi luat în considerare un grad de invaliditate redus în mod corespunzător.

   2. În cazurile nespecificate mai sus, stabilirea gradului de invaliditate se va face cu sprijinul procentelor de mai sus.

   3. O agravare a consecinţelor accidentului ca urmare a deficienţelor corporale existente înaintea încheierii contractului nu dă dreptul la o valoare mai mare a compensaţiei pentru invaliditate.

Dacă bolile şi infirmităţile existente deja înaintea accidentului au influenţat consecinţele accidentului, valoarea compensaţiei pentru invaliditate va fi redusă corespunzător gradului bolii sau a infirmităţii respective.

  1. Decesul

   1. Dacă persoana asigurată decedează ca urmare a unuia dintre accidentele specificate mai sus sau în decurs de cinci ani de la accident din cauza consecinţelor acestuia, asigurătorul va compensa suma de deces convenită. În cazul lipsei unei alte dispoziţii scrise a persoanei asigurate, plata sumei de deces se efectuează către moştenitorii legali după prezentarea unui act care confirmă dreptul de primire (certificat de moştenitor). Din compensaţia pentru cazul de deces se vor scade plăţile efectuate pentru invaliditatea permanentă datorată aceluiaşi eveniment.

   2. Dacă decesul condiţionat de accident survine în decurs de un an de la accident, pretenţia cu privire la plata compensaţiei pentru cazul de invaliditate nu există.

   3. Dacă persoana asigurată decedează în urma unei cauze străine de accident şi dacă a existat deja pretenţia cu privire la plata compensaţiei în caz de invaliditate, această compensaţie va fi plătită în funcţie de gradul de invaliditate stabilit pe baza ultimelor constatări medicale.

 1. Când plăteşte asigurătorul compensaţia pentru invaliditate permanentă?

Îndată ce asigurătorului i-au parvenit documentele necesare pentru certificarea evoluţiei accidentului şi a consecinţelor acestuia, precum şi documentele referitoare la încheierea tratamentului necesar pentru aprecierea invalidităţii, asigurătorul este obligat să declare în termen de trei luni, dacă persoanei asigurate i se recunoaşte vreo pretenţie de compensaţie precum şi valoarea acesteia.

 1. Durata asigurării

În situația în care ca urmare a consecinţelor accidentului sau îmbolnăvirii în străinătate, persoana asigurată se afiă în incapacitatea de a fi transportată acasă, obligaţia de plată a compensaţiei încetează la 2 luni după survenirea evenimentului asigurat.

 1. Cum se calculează compensaţia asigurătorului, dacă cheltuielile de însănătoşire sunt asigurate altundeva?

Dacă pentru cheltuielile de insănătoşire (sănătate) există mai multe asigurări la societăţi concesionate, aceste cheltuieli vor fi compensate numai o singură dată.

 1. Evenimentele neasigurate

Pe lângă excluderile specificate în cadrul CGA pentru toate liniile domeniului, protecţia prin asigurare nu există pentru:

  1. tratamentele de sănătate şi celelalte măsuri prescrise medical, care constituie prilej de călătorie, respectiv a căror necesitate a fost cunoscută sau era de aşteptat înaintea încheierii asigurării sau începerii călătoriei;

  2. folosirea modalităţilor de însănătoşire locale (de exemplu cure);

  3. curele de supleţe (slăbire) sau de înfrumuseţare;

  4. evenimentele datorate stărilor de oboseală sau extenuare;

  5. sarcinile, naşterile, întreruperile de sarcină sau tratamentele ca urmare a măsurilor contraceptive;

  6. tratamentele dentare conservante sau pe bază de proteză, respectiv tratamentele care nu servesc primei îngrijiri (primului ajutor) pentru combaterea imediată a durerilor;

  7. mijloacele ajutătoare (de exemplu ochelarii, protezele, etc.);

  8. injecţiile, certificatele şi expertizele medicale;

  9. evenimentele care survin pe parcursul exercitării unei activităţi profesionale manuale sau în cadrul serviciului militar;

  10. consultaţiile de control, tratamentele ulterioare, suplimentare, postoperatorii şi terapiile;

  11. cheltuielile suplimentare pentru clasele sau serviciile speciale din spital (de exemplu telefonul, televizorul, etc.);

  12. cheltuielile persoanei asigurate sau ale persoanelor însoţitoare pentru telefoane, respective taxi (cu excepția transportului persoanei asigurate către unitatea medicală în conformitate cu punctul 3.2);

  13. cheltuielile suplimentare de cazare la hotel sau cheltuielile persoanelor însoţitoare (cu

excepţia punctului 3.5);

  1. cheltuielile de carantină;

  2. tratamentele de însănătoşire şi transportul retur al bolnavului în corelaţie cu abuzul de alcool sau droguri;

  3. vătămarea sănătăţii cauzată de zborul cu orice tip de aparat de zbor cu excepţia situaţiei în care persoana asigurată este pasager într-un avion omologat pentru traficul aerian;

  4. sporturile extreme, săriturile cu paraşuta sau alte activităţi similare, excursiile montane în munţi înalţi fără ghid alpin brevetat, excursiile la peste 6.000 m sau care nu sunt achiziţionate ca un pachet turistic organizat, expediţii (în teritorii neexplorate) sau activităţile sportive în ape sălbatice;

  5. conducerea autovehiculelor, dacă persoana asigurată nu deţine permisul de conducere prescris;

  6. scufundările fără a deţine un certificat de aptitudini (de calificare) pentru adâncimea

corespunzătoare;

  1. decesul sau invaliditatea, dacă acestea survin după 5 ani de data accidentului.

 1. Comportamentul în cazul daunelor

Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a respinge pretenţiile de despăgubire dacă persoana asigurată nu respectă, pe Iângă obligaţiile specificate pentru toate liniile de asigurare în cadrul CGA, şi următoarele:

  1. Persoana asigurată este obligată să solicite cât mai curând posibil ajutorul medical şi să urmeze prescripţiile medicului în oricare din cazurile care ar putea presupune o pretenţie la plata compensaţiilor.

  2. Înştiinţarea imediată a centralei pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore în cazul spitalizării, respectiv în cazul îmbolnăvirilor, care necesită de mai multe ori un tratament ambulatoriu. În cazul în care înştiinţarea nu se face iar cheltuielile depăşesc 1.320 RON, asigurătorul îşi rezervă dreptul de a efectua o scădere a costurilor despăgubite faţă de costurile solicitate a fi despăgubite.

  3. Decesele trebuie anunţate imediat, chiar dacă accidentul a fost deja anunţat. Acest lucru este necesar, pentru ca înainte de înmormântare să poată fi făcută o autopsie.

  4. Persoana asigurată este obligată să se conformeze fără întârziere ordinului de consultare de către un medic de încredere.

  5. Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

   • poliţa de asigurare;

   • confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

   • raportul medical cu numele pacientului, diagnosticul, datele referitoare la tratament, durata şi gradul incapacităţii de muncă, respectiv durata şi gradul invalidităţii;

   • factura medicală şi factura de spitalizare în original, conţinând numele pacientului, data naşterii, precum şi diagnosticul şi datele referitoare la tratament;

   • constatările medicale, pe baza cărora se confirmă necesitatea transportării bolnavului;

   • alte facturi sau acte justificative originale solicitate în vederea compensaţiei;

   • declarația de transfer;

   • certificatul de deces.

Asigurarea pentru bagajele de călătorie

 

 1. Evenimentele asigurate

Sunt asigurate obiectele cu caracter personal pe care persoana asigurată le-a luat cu sine în călatorie sau obiecte achiziționate pentru nevoile personale pe durata călătoriei, sub rezerva următoarelor circumstanţe:

Obiectele de valoare sunt în special:

  1. obiectele prelucrate cu sau din metale preţioase, pietre preţioase sau perle;

  2. ceasurile, podoabele, blănurile şi obiectele din piele;

  3. aparatele electrice, electronice şi optice, împreună cu accesoriile, în special echipamentele de fotografiere, filmare, echipamentele audio-video şi calculatoarele (computerele) de orice tip.

 1. Cheltuielile asigurate/beneficii

Sub rezerva punctului 6, se asigură:

Dacă reparația nu este fezabilă, sunt asigurate maxim costurile de achiziție din acel moment, minus valoarea reziduală. În acest caz, bunurile deteriorate devin proprietatea asigurătorului;

Valoarea actuală corespunde preţului de achiziţie al obiectelor asigurate minus devalorizarea ca urmare a vechimii şi folosirii .

  1. Valoarea actuală se calculează după cum urmează:

   1. cu certificat de valoare şi de proprietate

- 0 - 6 luni 100%

- 6 luni -1 an 80%

- 0 – 6 luni 80%

- 6 luni -1 an 70%

calculează valoarea actuală minus 50%.

 1. Evenimentele asigurate sub anumite condiţii

  1. Obiectele de valoare conform punctului 2 sunt asigurate numai în cazul în care:

   • sunt transportate şi păstrate în siguranţă sub pază personală (contact corporal sau vizual), astfel încât sustragerea acestora de către terţi să nu fie posibilă fără rezistenţa acestora la împotrivirea persoanei asigurate;

   • sunt predate spre păstrare, pe baza unei dovezi (de exemplu buletin de păstrare), unui serviciu de adăpost sau unei garderobe supravegheate;

   • sunt păstrate într-un spaţiu închis, neaccesibil oricui, utilizăndu-se toate dispozitivele de siguranţă (seifuri, dulapuri). Genţile de orice tip, trusele sau casetele pentru articole de înfrumuseţare şi farduri, casetele pentru podoabe, valizele sau alte obiecte asemănătoare nu sunt considerate a fi spaţii sigure de păstrare.

În oricare din cazuri, tipul păstrării trebuie să corespundă valorii bunului (de exemplu seiful). Dacă obiectul de valoare nu poate fi păstrat în siguranţă, acoperirea prin asigurare nu există.

  1. Obiectele de valoare conform punctului 2 nu sunt asigurate în timpul transportului efectuat de către un terţ sau la furturile din autoturisme.

  2. Echipamentele sportive şi mijloacele de transport de orice tip sunt asigurate numai în timpul transportului de către o firmă de transport din domeniul circulaţiei publice. Vă rugăm să luaţi în considerare excluderile conform punctului 7.3.

  3. Furturile din autovehicule sau ambarcaţiuni sunt asigurate numai dacă se demonstrează că au avut loc în intervalul de timp dintre orele 6:00 şi 21:00. Excepţie face furtul dintr-un autovehicul parcat într-un garaj supravegheat. O altă condiţie este ca bagajul de călătorie să se afle în portbagaj, iar acesta să fie bine încuiat. În cazul în care nu există portbagaj, păstrarea trebuie să se efectueze în aşa fel, încât să nu fie observată din exterior.

  4. Furturile din rulotele (vehiculele-locuinţă) aflate în afara locului de campare nu sunt asigurate.

 1. Plăţi de compensaţii limitate

  1. Cheltuielile de reprocurare a documentelor şi cecurilor oficiale maximum 10% din suma asigurată.

  2. Mijloacele ajutătoare de vedere (ochelarii şi lentilele de contact) şi alte aparate ajutătoare de forma protezelor (de exemplu cărucioarele pe role, aparatele auditive, etc.) maximum 20% din suma asigurată.

  3. Prejudiciile ca urmare a efracţiei (cu excepţia valizelor) maximum 10% din suma asigurată.

  4. Telefoanele mobile: suma plătită realmente pentru telefon — max. 220 RON

  5. Pentru totalul obiectelor de valoare asigurate conform punctului 2 la 50% din suma

asigurată.

  1. Pentru totalul obiectelor asigurate, în cazul furtului din autovehicul, până la maxim 50% din suma asigurată.

  2. Pentru obiectele de strictă necesitate, respectiv pentru taxele de împrumut, în cazul în care livrarea bagajelor la locul în care se efectuează concediul se face cu o întârziere mai mare de 12 ore, la 10% din suma asigurată.

În cazul livrării cu întârziere a bagajelor la aeroportul ţării de origine nu se plătesc compensaţii.

Cheltuielile pentru predarea cu regim special, respectiv pentru preluarea bagajului livrat cu întârziere, nu pot fi preluate.

  1. Dacă bagajul respectiv va fi declarat definitiv ca pierdere, se va scădea din plata compensaţiei, compensaţia plătită mai înainte pentru noile achiziţii făcute la locul concediului. Cheltuielile pentru taxi şi convorbiri telefonice nu sunt asigurate.

 1. Evenimentele neasigurate

Pe Iângă excluderile specificate în CGA pentru toate liniile de asigurare, protecţia prin asigurare nu există pentru:

  1. numerar, bancnote, cărţi de credit, bilete de călătorie, colecţii de timbre sau monezi, chei, certificate şi documente de valoare, metale preţioase, pietre preţioase detaşate, mărfuri comerciale şi obiecte cu valoare predominant artistică şi diletantă (sentimentală), scule şi aparate respectiv obiecte, care servesc exercitării unei meserii, instrumente muzicale, accesorii, scule şi piese de schimb pentru autovehicule, aparate medicale, arme, programe (software) pentru prelucrarea electronică a datelor, cartele de valoare respectiv bonificaţii sau credite de convorbiri pentru telefoanele mobile, taxe de blocare sau cheltuieli pentru reînştiinţări în cazul pierderii telefonului mobil;

  2. obiectele de pe sau din vehiculele şi ambarcaţiunile neîncuiate, genţile sau valizele de pe motociclete sau biciclete şi conţinutul acestora, în măsura în care aceste genţi /valize au fost lăsate pe vehicul;

  3. maşini, locuinţe mobile, rulote (vehicule-locuinţă), ambarcaţiuni cu motor sau cu pânze, aparate şi echipamente sportive începând de la o valoare totală de 2.200 RON (cu excepţia pachetelor de asigurări pentru călătorii destinate practicării golfului), motociclete, vehicule aeriene, deltaplanuri, parapante, zmee, precum şi accesoriile, respectiv piesele de schimb şi echipamentele (dotările) speciale ale acestora;

  4. pagube datorate premeditării sau neglijenţei (imprudenţei);

  5. pagube datorate ambalării sau păstrării nesatisfăcătoare sau defectuoase;

  6. pagube datorate uitării, lăsării în părăsire, mutării, pierderii sau scăpării

  7. pagube datorate uzurii, precum şi pagubele cauzate de alimente alterate, de lichide scurse şi de influenţe ale agenţilor atmosferici (intemperii);

  8. pagube cauzate în mod direct sau indirect de evenimente cum ar fi războaiele, revoltele, tâlhăriile, dispoziţiile din partea autorităţilor şi grevele;

  9. pagube care sunt acoperite de o altă asigurare;

  10. pagube rezultate ca o consecinţă a evenimentului respectiv (de exemplu taxele de blocare pentru mijloacele de plată sau pentru telefoanele mobile).

 1. Comportamentul în cazul daunelor

Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a respinge pretenţiile de despăgubire dacă persoana asigurată nu respectă, pe Iângă obligaţiile specificate pentru toate Liniile de asigurare în cadrul CGA, şi următoarele:

  1. În cazul pagubelor care survin în timpul aflării în custodia companiei de transport sau a furnizorului cazării, persoana asigurată trebuie sa anunțe imediat, persoanele abilitate, pentru a se demara investigaţiile necesare şi pentru a se certifica pagubele.

  2. În cazul pagubelor care nu au fost recunoscute (observate) imediat din exterior, transportatorului trebuie să i se solicite imediat după descoperire, să inspecteze şi să certifice pagubele respective. Trebuie respectate termenele de reclamaţie şi de revendicare ale firmelor.

  3. Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

   • poliţa de asigurare;

   • confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

   • formularul de daune (pagube) pentru bagajele de călătorie completat în întregime, cu specificarea conţinutului bagajului şi cu menţionarea vechimii, mărcii şi preţului de achiziţie (certificatul de valoare, respectiv facturile în original, dacă acestea există);

   • notificarea poliției sau a serviciului de securitate, în original, în caz de jaf sau furt;

   • comunicarea originală a pagubelor din partea liniei aeriene, respectiv din partea transportatorului, în cazul producerii unei pagube sau în cazul livrării cu întârziere a bagajului (confirmarea definitivă a pierderii de către linia aeriană, respectiv de către transportator va fi eliberată cel târziu la 90 zile după producerea pagubei);

   • facturile originale, respectiv actele justificative originale ale cumpărăturilor în compensaţie;

   • biletul de avion, respectiv cartea de îmbarcare în original.

Asigurarea de răspundere civilă privată pentru călătorii

 

 1. Evenimentele asigurate

Reprezintă eveniment asigurat situaţia în care, pe parcursul călătoriei, persoana asigurată provoacă un prejudiciu terţelor persoane sau obiectelor aparţinâd terţelor persoane pentru care este obligată să plătească despăgubiri. Aceste evenimente se pot produce din cauza:

  1. pericolelor vieţii de toate zilele, cu excepţia pericolelor unei activităţi industriale, profesionale sau comerciale;

  2. modului de păstrare şi utilizare a bicicletelor;

  3. exercitării activităţilor sportive ca amator (cu excepţia vânătorii);

  4. utilizării ocazionale a ambarcaţiunilor cu motor şi vele, cu excepţia situaţiei în care persoana asigurată este proprietarul ambarcaţiunii;

  5. atitudinii (comportamentului) în utilizarea vehiculelor de apă, care nu sunt acţionate cu

motor;

  1. utilizării spaţiilor de locuit şi a altor spaţii închiriate în scopuri private.

 1. Prejudiciile (pagubele) provocate persoanelor şi obiectelor

  1. Uciderea, vătămarea corporală sau vătămarea sănătăţii oamenilor.

  2. Deteriorarea sau distrugerea bunurilor materiale ce aparţin terţilor.

 2. Cheltuielile/compensaţille asigurate

  1. Îndeplinirea obligaţiilor de despăgubire ale persoanei asigurate cauzate de prejudiciile (pagubele) provocate unei persoane sau unui obiect în urma unui eveniment asigurat, pe baza dispoziţiilor legale de răspundere civilă rezultate din conţinutul dreptului civil (dreptului privat).

  2. Cheltuielile constatării şi apărării unei obligaţii de despăgubire susţinute de către un terţ.

  3. Compensaţia pentru o daună/eveniment este limitată la suma maximă asigurată, chiar dacă mai multe persoane asigurate sunt pasibile de plată.

 3. Ce prejudicii (pagube) sunt asigurate în anumite condiţii?

Pretenţia îndreptăţită de despăgubire există în afara frontierelor României numai în cazul în care solicitantul poate executa averea persoanei asigurate.

 1. Evenimentele neasigurate

Pe Iângă excluderile specificate în cadrul CGA pentru toate liniile de asigurare , protecţia prin asigurare nu există:

  1. în cazul în care investigarea şi stabilirea valorii pagubelor sau îndeplinirea altor obligaţii ale AWP P&C S.A. este împiedicată de către autorităţile de stat, de către terţi sau de către persoanele asigurate;

  2. în cazul pretenţiilor ilegale şi în cazul acţiunilor premeditate respectiv din culpă gravă;

  3. în cazul obligaţiilor de despăgubire rezultate din prejudiciile provocate de către persoana asigurată sau de către persoanele care au acţionat în numele acesteia ca urmare a atitudinii (comportamentului) în utilizarea vehiculelor şi aparatelor aeriene şi a autovehiculelor de orice tip;

  4. în cazul prejudiciilor (pagubelor) pe care persoana asigurată şi le provoacă ei însăşi sau membrilor familiei sale (soțului/soției, partenerului de viaţă, părinţilor, părinţilor vitregi, socrilor, bunicilor, copiilor, copiilor vitregi, ginerilor, nepoţilor, fraţilor, surorilor, cumnaţilor, cumnatelor, unchilor, mătuşilor, unei persoane specificate nominal în poliţă sau unei persoane asigurate pe baza aceluiaşi contract de asigurare);

  5. în cazul prejudiciilor provocate de către persoana asigurată în cadrul unui concurs sportiv;

  6. în cazul prejudiciilor provocate din cauza uzurii sau solicitării excesive;

  7. în cazul pagubelor provocate obiectelor, pe care persoana asigurată le-a împrumutat, le-a închiriat, le-a arendat sau le-a luat în păstrare;

  8. în cazul pagubelor provocate în urma poluării (murdăririi) sau tulburării mediului înconjurător;

  9. în cazul pagubelor provocate la sau cu obiecte, care se datorează utilizării, transportării, prelucrării/altor activități întreprinse cu acestea;

  10. cazul transmiterii unei boli de către persoana asigurată.

 1. Comportamentul în cazul daunelor

Pe lângă obligaţiile specificate pentru toate Liniile de asigurare în cadrul CGA, asiguratul este obligat, în afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiei:

  1. să-l împuternicească pe avocatul desemnat (apărător, asistent juridic), să-i ofere toate

informaţiile necesare şi să-i cedeze exercitarea drepturilor procesuale în numele său;

  1. să-l împuternicească pe Asigurător în cadrul obligaţiilor care îi revin, să-i furnizeze toate explicaţiile şi declaraţiile pe care le consideră a fi corespunzătoare scopului;

  2. dacă persoana asigurată se află în imposibilitatea de a solicita la timp instrucţiunile asigurătorului, ea trebuie să întreprindă din proprie iniţiativă, în termenul prescris, toate procedurile procesuale care au fost dispuse;

  3. persoana asigurată nu este îndreptăţită să agreeze în totalitate sau parţial o pretenţie (revendicare) fără acordul Asigurătorului.

 

 1. Sosirea cu întârziere la destinaţia de vacanţă

  1. Evenimentele asigurate

Pierderea fără vină a avionului /plecarea din port a ambarcaţiunii în cadrul aranjamentului de călătorie rezervat:

1 .b. Evenimentele neasigurate

Pe lângă excluderile specificate în cadrul CGA pentru toate Liniile de asigurare , protecţia prin asigurare nu există:

1.c. Cheltuielile asigurate

Sunt asigurate cheltuielile suplimentare pentru plecarea directă, cu întârziere, spre locul în care se efectuează călătoria, conform tipului şi calităţii călătoriei rezervate şi asigurate; cel mult preţul biletului de avion la clasa economic pentru plecarea directă spre locul în care se desfăşoară călătoria.

 1. Sosirea cu întârziere pe aeroportul/gara ţării de origine

  1. Evenimentele asigurate

Este vorba despre un caz asigurat, dacă sosirea rezervată pe aeroportul / în gara ţării de origine are loc cu întârziere, fapt care poate fi dovedit, şi dacă din cauza acestui lucru călătoria de întoarcere de la aeroport/din gară spre localitatea de domiciliu este imposibil de a fi efectuată conform planului iniţial fără a fi necesară înnoptarea.

  1. Cheltuieli asigurate

Vor fi compensate cheltuielile pentru o călătorie cu taxiul (maximum 50 km), care este necesară din cauza indisponibilităţii unui mijloc de transport public, respectiv cheltuielile suplimentare necesare pentru pentru înnoptare, inclusiv întreţinere / pensiune (maximum 440 RON de persoană).

 1. Comportamentul în cazul daunelor

Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a respinge pretenţiile de despăgubire dacă persoana asigurată nu respectă, pe Iângă obligaţiile specificate pentru toate Liniile de asigurare din cadrul CGA, şi următoarele:

Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

Serviciile de asistenţă

 

 1. Obiectul serviciilor de asistenţă

Asigurătorul prestează serviciile de asistenţă specificate mai jos, persoanei asigurate, în următoarele cazuri de urgenţă, care survin pe neaşteptate în timpul călătoriei:

Condiţia pentru prestarea serviciilor de asistenţă este ca persoana asigurată sau o persoană autorizată de aceasta să înştiinţeze imediat, în cazul producerii cazului asigurat, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore (personal, prin telefon, fax sau e-mail).

  1. Boală/accident

1.1.1 Tratamentul ambulatoriu

Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore informează, la cerere, cu privire la posibilitatea îngrijirii medicale ambulatorii, însă nu stabileşte contactul medicul.

   1. Spitalizarea

În cazul în care persoana asigurată se îmbolnăveşte sau suferă un accident, în urma căruia ea trebuie tratată prin internare într-un spital, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore:

Asigurătorul organizează, la alegere, transferul persoanei decedate până la locul de

înmormântare din România sau înmormântarea acesteia la faţa locului.

  1. Pierderea mijloacelor de plată a călătoriei

În cazul pierderii mijloacelor de plată a călătoriei, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore stabileşte contactul cu banca de acasă. Dacă este necesar, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore ajută la transmiterea către persoana asigurată a unei sume puse la dispoziţie de către banca de acasă.

  1. Pierderea documentelor de călătorie

În cazul pierderii documentelor de călătorie, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore ajută la procurarea documentelor de călătorie înlocuitoare.

  1. Măsuri de urmărire penală

În cazul în care persoana asigurată este arestată sau ameninţată cu închisoarea, centrala pentru apeluri de urgență cu program de lucru de 24 ore ajută la aducerea unui avocat şi a unui translator, precum şi la procurarea unei eventuale cauţiuni.

Asistenţă la domiciliu (home-assistance)

 

 1. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore

Pentru a putea solicita serviciile asistenţei la domiciliu (home-assistance), trebuie ca centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore să fie informată imediat. Ca urmare a informării, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore determină toate măsurile necesare, în special stabilirea contactelor necesare cu meseriaşii, cu lăcătuşieri şi cu alţi prestatori publici sau particulari de servicii. O situaţie de urgenţă este în cazul:

Protecţia prin asigurare există pentru persoana asigurată şi pentru persoanele care

convieţuiesc împreună cu aceasta (domiciliul comun).

 1. Domeniul de valabilitate al asigurării

Protecţia prin asigurare este valabilă pentru domiciliile principale şi secundare utilizate de beneficiarul asigurării, aflate pe teritoriul României.

 1. Când este valabilă asigurarea?

Pretenţia cu privire la plata compensaţiilor în domeniul asistenţei la domiciliu (home- assistance) există pe toată durata de valabilitate a contractului de asigurare.

 1. Serviciile compensate

  1. Serviciile meşteşugăreşti

Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore organizează pentru locuinţa asigurată, în cazul în care survin situaţii de urgenţă, următorii meseriaşi şi preia cheltuielile în limita sumei maxime asigurate stabilite (cheltuielile pentru drum şi pentru timpul de lucru) per caz asigurat:

conducte).

  1. Aparate de încălzire

În cazul întreruperii instalaţiei de încălzire a locuinţei asigurate din cauza unui defect, respectiv a unui deranjament în timpul perioadei de încălzire, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore organizează procurarea unui aparat de încălzire de împrumut pe durata întreruperii încălzirii şi preia cheltuielile în limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

  1. Servicii de lăcătuşierie

În cazul blocării locuinţei asigurate, pierderii sau furtului cheilor de la locuinţa asigurată, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore organizează deblocarea, respectiv înlocuirea cheilor pierdute sau furate şi preia cheltuielile în limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

  1. Serviciile de mutare şi depozitarea de urgenţă

În cazul în care locuinţa asigurată devine neutilizabilă ca urmare a unui eveniment care a produs pagube, iar amenajările locuinţei trebuie mutate şi depozitate temporar, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore numeşte firmele de transport convenabile şi preia cheltuielile în limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

 1. Răspunderea

Asiguratorul nu răspunde pentru prestatorii de servicii mediaţi şi/sau delegaţi.

 1. Evenimentele neasigurate

Pe lângă excluderile specificate în cadrul CGA pentru toate Liniile de asigurare, următoarele pagube şi împrejurări nu sunt asigurate sau limitează obligaţiile asiguratorului de plată a compensaţiilor:

  1. prestările de servicii respectiv beneficiile, care se află direct sau indirect în corelaţie cu revizia şi întreţinerea obişnuită (regulată);

  2. pretenţia cu privire la compensaţii şi servicii nu există, dacă asiguratorul nu şi-a dat acordul în ceea ce priveşte prestarea de servicii sau dacă înlăturarea pagubelor se face de către persoana asigurată prin organizare şi rezolvare proprie;

  3. nu se compensează pagubele pentru care se poate obţine despăgubire pe baza unui

alt contract de asigurare.

 1. Comportamentulin cazul daunelor

Sunt valabile regulile referitoare la comportament specificate pentru toate Liniile de asigurare din CGA.

Asistenţă rutieră pe teritoriul Europei

 1. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore

Prin centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore persoana asigurată

poate solicita ajutor în caz de accident, pană, avarie sau în cazul furtului vehiculului.

Pentru a putea beneficia de servicii, este necesară, în oricare din cazuri, informarea centralei pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore determină toate măsurile necesare, în special stabilirea contactelor necesare cu organizaţiile ce se ocupă cu remedierea penelor şi avariilor, cu atelierele, cu hotelurile şi cu societăţile de transport, care fac parte din domeniul transportului public şi particular. De asemenea, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore ia deciziile cu privire la alegerea şi executarea măsurilor de ajutor corespunzătoare.

 1. Vehiculele asigurate

Protecţia prin asigurare se extinde asupra autoturismelor, motocicletelor, locuinţelor mobile (rulote, vehicule-locuinţă) şi vehiculelor combi cu până la 9 locuri, înregistrate pe numele persoanei asigurate, respectiv biciclete respectiv biciclete care intră în sfera asistenței pentru biciclete. Nu sunt asigurate autovehiculele închiriate, care sunt folosite în scop comercial sau a căror vechime este mai mare de 10 ani.

 1. Persoanele asigurate

Pesoanele asigurate sunt persoanele care se află în vehiculul asigurat în momentul producerii penei, avariei sau accidentului.

 1. Domeniul de valabilitate al asigurării

Protecţia prin asigurare este valabilă pentru evenimentele care survin pe teritoriul Europei în sens geograpfic, la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu a persoanei asigurate (sau de un punct de trecere a frontierei), în timpul unei călătorii, pentru care aceasta a rezervat cel puţin o înnoptare.

 1. Serviciile asigurate

  1. Ajutorul la faţa locului sau remorcarea în caz de pană sau avarie

Dacă în urma unei pene, avarii sau a unui accident vehiculul se află în incapacitatea de a mai circula, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore organizează şi plăteşte următoarele beneficii:

Dacă în urma unei pene, avarii sau a unui accident vehiculul nu poate fi reparat în termen de 24 ore (în străinătate în termen de 5 zile din cauza expertizei) într-un atelier apropiat locului producerii avariei sau accidentului, asigurătorul organizează şi plăteşte următoarele servicii până la valoarea sumei asigurate:

Dacă bicicleta nu mai poate fi utilizată pe drumuri publice, ca o concecinţă a unei defecţiuni sau a unui accident,centrala de urgenţă, cu program de lucru de 24, ore va organiza şi va plăti costurile pentru biletul de transport public în vederea continuării călătoriei.

 1. Evenimentele neasigurate

Pe Iângă excluderile specificate în cadrul CGA pentru toate Liniile de asigurare, protecţia prin asigurare nu există:

 1. Comportamentul în cazul daunelor

Sunt valabile regulile referitoare la comportament specificate pentru toate Liniile de asigurare în cadrul CGA.Versiunea Desktop Versiunea Mobil

Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.